Enkel strømsparing med Tibber og Home Assistant

img

Summary

Tibber sin Home Assistant-integrasjon er langt mer nyttig enn å bare tilby nåværende strømpris. Tilleggs-attributter gir blant annet en prisestimator med diskrete nivåer som NORMAL og EXPENSIVE, og som enkelt kan brukes direkte i automasjonsregler for strømsparing.


Estimatoren baserer seg på å sammenlikne nåværende strømpris med en gjennomsnittlig verdi over et tre dagers tidsvindu. Eksempelvis vil en strømpris som er 140 % høyere en tredagerssnittet karakteriseres som VERY_EXPENSIVE. Alle detaljer finner du i dokumentasjonen av Tibber sitt API her.

Her er en enkel guide for å ta dette i bruk.

Legg til Tibber i Home Assistant

Følg guiden her. Etter å ha lagt inn integrasjonen, søk etter "sensor.electricity_price" i listen over tilstander for å finne det eksakte navnet på sensoren som Tibber-integrasjonen legger til. Du trenger dette til senere.

Lag en dedikert sensor basert på price_level-attributten

Med en sensor for denne attributten vil Home Assistant logge tidligere/historiske verdier, og vi kan trigge på transisjoner fra og til en gitt verdi. Det gjør det også enkelt å i ettertid endre kravene for aktivering av strømsparing (som at price_level er noe annet enn VERY_EXPENSIVE) uten at vi trenger å endre hver eneste automasjonsregel.

Først og fremst ønsker vi en enkel boolsk verdi som forteller oss om strømsparing skal aktiveres eller ikke. Legg til i din binary_sensors.yaml, eller hvor enn du har konfigurasjon for binære sensorer:

- platform: template
 sensors:
  power_saving:
   value_template: "{{ states.sensor.electricity_price_[din_adresse].attributes.price_level == 'VERY_EXPENSIVE' }}"
Det kan være kjekt å ha en sensor med price_level som en tekststreng. Legg til følgende i sensors.yaml, eller hvor enn du har sensorkonfigurasjon:
- platform: template
 sensors:
  price_level:
   value_template: '{{ states.sensor.electricity_price_[din_adresse].attributes.price_level }}'

Lag regler

Nå er det bare å lage et par regler som trigger på strømsparing. I mitt tilfelle skrur jeg av varmeelementet i varmtvannsberederen, reduserer settpunkt for tur-temperatur på vannbåren varme (som videre vil redusere varmepumpepådraget umiddelbart), og skrur av elbillading. Det kan også være kjekt med en notifikasjon under testing for å se at reglene fungerer som de skal. Ved aktivering av strømsparing:
alias: 'power_saving_on'
trigger:
- platform: state
 entity_id: binary_sensor.power_saving
 to: 'on'
action:
# Turn off hot water heater and electric car charger
- service: homeassistant.turn_off
 entity_id: switch.vvb_heater, switch.car_charger
# Offset water temperature, will immediately reduce heat pump power
- service: input_number.set_value
 data:
  entity_id: input_number.vbv_offset
  value: -3
- service: notify.tg_jp
 data_template:
  message: 'Høy strømpris; skrur av VVB og vannbåren varme'
Ved deaktivering av strømsparing:
alias: 'power_saving_off'
trigger:
- platform: state
 entity_id: binary_sensor.power_saving
 to: 'off'
action:
# Turn on hot water heater and electric car charger
- service: homeassistant.turn_on
 entity_id: switch.vvb_heater, switch.car_charger
# Offset water temperature to normal level
- service: input_number.set_value
 data:
  entity_id: input_number.vbv_offset
  value: 3
- service: notify.tg_jp
 data_template:
  message: 'Strømpris normalisert; vanlig drift'

Ideer

 • Tilsvarende regler for lav strømpris: Magasinering av varme ved å øke settpunkt på varme over normalen.
 • Tidsbegrensning på strømsparing: Det vil naturligvis kunne bli kaldt i huset om strømprisen er vedvarende høy, men erfaringsvis varer strømpristoppene ikke mer enn 2-3 timer, så jeg har ikke sett behovet for dette.
 • Ikke-boolsk strømsparing: F.eks. redusere varme noe ved moderat høy strømpris osv.

Comments

You need to be logged into Facebook in the browser for comments to appearDesign: Jon Petter Skagmo